MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

O firmie

HISTORIA FIRMY

Firma Medson s.c. powstała w 1990 roku. W początkowym okresie była kontynuacją centralnego serwisu aparatury analitycznej i medycznej niemieckiej firmy Carl Zeiss Jena w Zakładach Techniki Medycznej w Poznaniu.

Wieloletnie doświadczenie i kontakty pozwoliły kontynuować praktycznie bez ograniczeń obsługę większości aparatury. Dodatkowo wprowadziliśmy modernizację i komputeryzację spektrofotometrów i innych aparatów różnych marek jak i stanowisk produkcyjnych i sterujących. 

Od 1993 roku wprowadzaliśmy do naszej oferty także sprzedaż aparatury analitycznej, wyposażenia i urządzeń kontrolno-pomiarowych.

OFERTA FIRMY

Aktualnie prowadzimy biuro handlowe firmy JASCO oraz sprzedaż artykułów niektórych wyrobów firm SHERWOOD, PIKE.

Głównymi naszymi działami aparaturowymi są:

  • SPEKTRFOTOMETRIA UV-VIS-IR 
  • SPEKTROMETRIA FT-IR
  • SPEKTROFLUORYMETRIA

Naszymi odbiorcami są uczelnie wyższe i szkoły średnie z profilem chemicznym, fizycznym i biologicznym, zakłady przemysłowe, laboratoria chemiczne, instytucje nadzoru i kontroli środowiska, medycyny pracy, kryminalistyki, wojskowe i inne.

Oprócz sprzedaży i serwisu oferujemy usługi m.in. doradcze w zakresie aplikacji, kompletowania sprzętu, modernizacji a także badania, orzecznictwa oraz usługi związane z modernizacją, komputeryzacją i wdrażaniem nowych rozwiązań do laboratoriów szkolnych , medycznych i zakładowych.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju. 

Gwarantujemy rzetelne wykonywanie usług i pełną satysfakcję Klientów zgodnie z wielkopolską jakością.