MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Spektrofotometr VIS Spekol 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne:

  • Zakres długości falowej: 340 – 850 nm
  • Szerokość spektralna: 11 nm
  • Dokładność długości falowej: 1 nm
  • Powtarzalność długości falowej: < 0.2 nm
  • Zakres pomiaru absorpcji: -2 do 2 ABS
  • Odczyt wartości pomiarowych: cyfrowy

Możliwość pomiarów transmitancji, absorbancji, koncentracji oraz pomiarów kinetycznych. Możliwość podłączenia drukarki.

Jako wyposażenie dodatkowe oferowane są przystawki do pomiarów fluorescencyjnych, nefelometrycznych, turbidymetrycznych, kuli całkującej itp.

 


Gwarancja: 6 miesięcy.