MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Serwis

Firma Medson prowadzi w pełnym zakresie autoryzowaną obsługę serwisową następujących typów aparatów:

Pełny asortyment aparatury spektroskopowej
zakładów ZEISS / ANALYTIK JENA (dawniej Carl Zeiss Jena (NRD) :
 • SPECORD UV-VIS
 • SPECORD 71IR, 72IR, 75IR
 • SPECORD M40, M42, M80, M500
 • SPECORD 200, 50, 40, S10, S100
 • SPEKOL 10, 11, 1100, 1200, UV-VIS 
 • AAS1, AAS1N, AAS3, AAS30, Flapho, i inne.

Aparatura spektrofotometryczna firmy Jasco:

 • FT/IR
 • UV-VIS-NIR
 • Spektrofluorymetry
 • Polarymetry.
Firma Medson wykonuje modernizację i komputeryzację spektrofotometrów,
chromatografów oraz innych urządzeń i analizatorów m. in.:
 • SPECORD M40, SPECORD M80, SPECORD 75IR, SPECORD UV-VIS, AAS3, AAS30

Modernizacje te polegają na umożliwieniu rejestracji wartości pomiarowych na komputerze PC a w przypadku aparatów ze sterowaniem mikroprocesorowym także na sterowaniu tych aparatów przez PC. Medson oferuje przystawki rejestrujące dla chromatografów gazowych i cieczowych, tlenomierzy itp. Przystawki te pozwalają na wyeliminowanie kłopotliwych w użyciu rejestratorów i integratorów. Mogą być dostosowane do każdego typu urządzeń, oprogramowanie pozwala na wykonywanie podstawowych obliczen. Wykonujemy również nietypowe zestawy pomiarowe wg projektów naszych klientów lub w oparciu o własne opracowania.

Świadczymy także usługi w zakresie

 • opiniowania - ekspertyz i kasowania sprzętu
 • badań technicznych i wystawiania protokołów BT
 • kompletowania sprzętu i wyposażenia
 • doradztwa i aplikacji

Posiadamy pełny zakres części zamiennych do tych aparatów.

Łączenie wyjazdów serwisowych do kilku klientów pozwala na obniżenie kosztów dojazdów.

Oferujemy również naprawy ekspresowe (interwencja w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia). Serwis czynny 24 h/dobę.