MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Jasco V-750

JASCO V-750 PC Spektrofotometr UV-VIS

Dwuwiązkowy spektrofotometr w wersjach dostosowanych do specyficznych wymagań użytkowników. Bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego: przystawki termostatowane, zmieniacze kuwet, przystawki odbiciowe itp. Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows XX: analiza ilościowa, pomiary w funkcji długości falowej, w funkcji czasu, dla stałej długości falowej, pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm, wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm, zarządzanie plikami, tworzenie raportów itd.

Spektrofotometr do zastosowań badawczych. Zakres długości fali 190 - 900 nm. Szczelina regulowana w zakresie 0.1 do 10 nm. Bardzo dobre parametry oraz pełny dostępny wachlarz oprzyrządowania od prostych uchwytów do przystawek refleksyjnych ze zmiennym kątem odbicia i kulach całkujących do pomiarów odbiciowych i transmisyjnych.

Podstawowe dane techniczne:

  • Zakres długości falowej: 190 ¸ 900nm
  • Powtarzalność dł. fali: 0.05nm
  • Dokładność długości falowej: 0.2nm
  • Szerokość spektralna: regulowana od 0.1 do 10nm
  • Szybkość skanowania: 10 ¸ 8000 nm/min.
  • Zakres pomiaru: -4 do +4 nm
  • Dokładność fotometryczna: 0.0015 przy (0 ¸ 0.5A)
  • Światło rozproszone: 0.005% przy 340nm
  • stabilność linii bazowej: ± 0.0003 ABS / h