Spektrofotometr UV VIS NIR - MEDSON

Spektrofotometr UV-VIS-NIR Jasco V-770

JASCO V-770 Spektrofotometr UV-VIS-NIR

Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS-NIR w wersjach dostosowanych do specyficznych wymagań użytkowników. Bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego: przystawki termostatowane, zmieniacze kuwet, przystawki odbiciowe itp. Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows XX: analiza ilościowa, pomiary w funkcji długości falowej, w funkcji czasu, dla stałej długości falowej, pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm, wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm, zarządzanie plikami, tworzenie raportów itd.

Spektrofotometr UV-VIS-NIR zbudowany na bazie V-750, zakres 190 - 2500 nm.

Podstawowe dane techniczne:

  • Zakres długości falowej: 190 ¸ 2700nm (możliwość rozszerzenia do 3200nm)
  • Powtarzalność dł. fali: 0.05nm
  • Dokładność długości falowej: 0.3nm
  • Szerokość spektralna: regulowana od 0.1 do 10nm (0.4 ¸ 40nm dla NIR)
  • Dodatkowe szczeliny o obniżonej wysokości zmniejszające światło rozproszone: L2, L5, L10 (L8, L20, L40 dla NIR)
  • Szybkość skanowania: 10 ¸ 8000 nm/min.
  • Zakres pomiaru: -4 do +4 nm (od -3 do +3 dla NIR)
  • Dokładność fotometryczna: 0.0015 Abs
  • Światło rozproszone: 0.005% przy 220nm, 0.1% przy 1690nm
  • stabilność linii bazowej: ± 0.0003 ABS / h.