Spektrometr FTIR - Spektrometria - MEDSON

Spektrometry FTIR - Spektrometria FTIR

Kompleksowe rozwiązania FT-IR do zastosowania w wielu aplikacjach

Z okresu ponad pięćdziesięciu lat doświadczeń obejmujących spektroskopię w podczerwieni i przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii, JASCO oferuje najlepsze rozwiązania do analizy FT-IR z pełną gamą spektrometrów FT-IR oraz aplikacji i akcesoriów opracowanych do wielu różnorodnych pomiarów, kontroli i przetwarzania danych. Umożliwia stosowanie wielu specjalizowanych opracowań i interfejsów innych firm dla prowadzenia pomiarów w technikach łączonych.

Spektrometry Jasco FT/IR-4600 i FT/IR-4700 zapewniają najwyższą wydajność w tej klasie instrumentów z możliwością rozbudowy dla różnych wymagań analitycznych. Przeznaczone zarówno do rutynowych pomiarów jak i prac badawczych. Kompaktowa ława optyczna wyposażona jest w dużą komorę prób dając możliwość pomiaru próbek wielkogabarytowych i montowania szerokiej gamy akcesoriów. Opcjonalne detektory  ( MCT , PAS lub inne) mogą być dodane do standardowego DLATGS.  Możliwość instalacji mikroskopii FT-IR,  obrazowania IR, TGA, DSC i szybki pomiarów kinetycznych. Modele dostępne w standardowym zakresie IR 7800 – 350 cm-1 lub w dwóch wersjach NIR lub FarIR. Są to opcje fabryczne.

Spektrometry Jasco FT/IR-6600, FT/IR-6700 i FT/IR-6800 oferują absolutnie najwyższy poziom wydajności w przemyśle z najwyższym stosunkiem sygnału do szumu. Przeznaczone dla szerokiej gamy zastosowań z wymaganiem maksymalnych parametrów badań i rozwoju. Każdy model standardowo na zakres 7800 – 350 cm-1, może być przygotowany do pracy od pasma widzialnego  (25.000 cm-1) do dalekiej podczerwieni (10 cm-1).

 Model Jasco FT/IR-6800 jest wyposażony w złote powierzchnie optyczne dedykowane do bardziej efektywnej analizy FT-Ramana i pomiarów z szybkim skanowaniem w standardzie.  Opcje skanowania krokowego (Step-scan) , szybkiego (Rapid-scan) oraz wersje próżniowe dostępne są dla każdego modelu serii 6000.

 Przy rozszerzaniu zakresu spektralnego stosując więcej elementów optycznych, Jasco oferuje system automatycznego przełączania i pozycjonowania rozdzielaczy wiązki (BS), okienek, detektorów i źródeł promieniowania, ułatwiając pracę operatorowi i automatyzując pracę bez przerw, co wymagane jest w automatyzacji procesów i konieczności częstego przełączania zakresów pomiarowych.

Wyposażenie dostępne dla zwiększenia wydajności i rozszerzenia zdolności pomiarowych spektrometrów FT/IR-4000/6000.

 Jasco oferuje różne rodzaje akcesoriów dla pomiarów ATR z jednokrotnym odbiciem. Dostepne są różnorodne modele z różnymi kryształami do konkretnych typów próbek i zastosowań. Akcesoria te zmniejszają koszty i czas prowadzenia analiz.

Jasco  ATR PRO ONE jest przystawką ATR jednokrotnego odbicia  z użyciem nowo zaprojektowanego monolitycznego kryształu diamentowego, aby zapewnić maksymalnie wysoką wydajność optyczną.  Śruba dociskająca próbkę z ogranicznikiem momentu obrotowego zapewnia powtarzalny kontakt i docisk próbki do kryształu, dając doskonałą powtarzalność wyników. Dostępne także kryształy ZnSe lub Ge.

Nowa przystawka Jasco ATR PRO ONE VIEW. Najnowsza wysokiej przepustowości przystawka ATR – z diamentowym pryzmatem do pomiaru i obserwacji próbki bezpośrednio przez pryzmat może mierzyć próbki o bardzo małej powierzchni - nawet 50 do 100 mikrometrów. Kamera i wyświetlacz pozwalają ustalać powierzchnię pomiaru i rejestrować obraz.

 JASCO RFT-6000 FT-Raman. Przystawka ramanowska do szybkich, nieniszczących analiz FT-Raman dowolnych próbek w połączeniu ze spektrometrem JASCO FT/IR-6800.

W przeciwieństwie do klasycznej spektroskopii Ramana, w której widma są zwykle mierzone przy długości fali wzbudzenia w zakresie światła widzialnego, spektroskopia FT-Raman eliminuje fluorescencję samej próbki lub zanieczyszczeń próbki. Spektroskopia FT-Raman eliminuje żmudne przygotowania próbki, często wymagane przy pomiarze techniką FT-IR. Wyeliminowanie tych barier znacznie rozszerza możliwości analiz techniką FT-Ramana w dużym zakresie zastosowań.

W technice RFT-6000 stosuje się laser o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni. Nie powodują one degradacji optycznej próbki podczas naświetlania. Zdolność do szybkiego dodawania kolejnych skanów uzyskanych z transformacji Fouriera promieniowania rmanowskiego kompensuje stosunkowo słabe synały Ramana uzyskiwane podczas pomiaru.  Powierzchnie optyczne pokryte złotem w modelu FT/ IR-6800 zwiększają czułość RFT-6000, umożliwiając analizę szerokiej gamy typów próbek i zaspokajają potrzeby większej liczby naukowców.

Wyjątkowa uniwersalna platforma programowa Jasco Spectra Manager II do sterowania  wielu aparatów  spektroskopowych Jasco i obróbki / archiwizowania danych.

 JASCO jest pierwszym producentem, który opracował całościową platformę „Spectra Manager”  do sterowania szerokiej gamy urządzeń spektroskopowych. Jest to kompleksowy pakiet programów do rejestrowania i przetwarzania danych, eliminując potrzebę uczenia się obsługi wielu programów i ułatwiając pracę użytkownikom sprzętu. Kilka rodzajów plików danych pomiarowych (UV-Vis / NIR, FT-IR, fluorescencja, Raman  itp) mogą być wyświetlane w jednym oknie i przetwarzane przy użyciu pełnego zakresu funkcji przy pomocy tych samych manipulacji danymi.

W najnowszej wersji Spectra Manager II  sesja pomiarowa wzbogacona jest w sekwencję pomiarową umożliwiającą równoległe, automatyczne operacji obróbki, porównywania i archiwizowania widm i danych, co ułtwia pracę i zaoszczędza czas operatorowi. 

Dodatkowe opcje Jasco Canvas, Walidacja , Analiza wieloskładnikowa, Analiza trójwymiarowa, Pakiet do identyfikacji widm z biblioteką, Pakiet do tworzenia własnych bibliotek, Tworzenie procedur makro  - i inne programy są dostępne w standardzie lub przy niewielkiej dopłacie. 

Spectra Menedżer CFR zapewnia możliwości pomiarowe w laboratoriach pracujących w oparciu o procedury zgodne z 21 CFR Part 11.

 Wybór kompletnego menu poziomów zadaniowych, przyjaznych dla użytkownika ikon, i łatwo dostępne menu pop-up umożliwia nowym użytkownikom  zarządzaniem informacjami bezpieczeństwa, kontroli dostępu użytkowników i nagrywanie ścieżki audytu.

Pliki do pobrania

Nazwa Rozmiar
Parametry FTIR-4000/6000 Parametry FTIR-4000/6000 2709.35 Kb Pobierz
ATR PRO ONE DI VIEW - z monitorem ATR PRO ONE DI VIEW - z monitorem 1306.3 Kb Pobierz
Seria FTIR-4000/6000 Mikroskopy i Akcesoria Seria FTIR-4000/6000 Mikroskopy i Akcesoria 1603.33 Kb Pobierz
Aplikacje wybrane FTIR - Makro i Mikro Aplikacje wybrane FTIR - Makro i Mikro 12289.64 Kb Pobierz