MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Mikroskopy FT/IR

Innowacyjne systemy mikroskopii FT/IR i obrazowania 

 Technika Mikro FT/IR jest wykorzystywana przede wszystkim do mierzenia małych obszarów próbek takich jak zanieczyszczenia na powierzchni materiałów, folii, płyt, cienkich warstw, jak badanie materiałów domieszkowanych, niejednorodnych w wymiarach od kilku do kilkuset mikrometrów.

Nowe modele mikroskopów FT-IR JASCO serii IRT-5000/7000 wprowadzają nowe funkcje, które znacznie poprawiają pomiary i analizę mikrospektroskopii w podczerwieni. Każdy mikroskop może być łatwo podłączony do dowolnego spektrometru FT-IR Jasco obu serii  FT/IR-4000/6000, oferując najbardziej zaawansowane systemy mikroskopii oraz obrazowania dostępne obecnie na rynku. Sprzęganie urządzeń nabytą w ciągu 50 lat i sprawdzoną technologią Jasco do połączeń optycznych w spektroskopii podczerwieni, zapewnia w serii IRT-5000/7000 najlepsze rozwiązanie do analizy nawet najtrudniejszych próbek.

Uzupełnieniem serii jest Kompaktowy mikroskop Irtronμ. Został zaprojektowany jako optymalne, niedrogie urządzenie do montowania w komorze prób dowolnego spektrometru FT/IR. 

Niezrównana wydajność, elastyczność i łatwość obsługi

Mikroskop IRT-5100 jest uniwersalnym, ekonomicznym mikroskopem FT-IR z detektorem DLATGS bez potrzeby chłodzenia ciekłym azotem. Dopasowany do wielu podstawowych zastosowań. Umożliwia zamontowanie drugiego detektora opcjonalnego, przełączanego automatycznie. Możliwość zamontowania automatycznego stolika XYZ dla prowadzenia mapowania i automatycznego ogniskowania.

Mikroskop IRT-5200 wykorzystuje średniozakresowy  detektor MCT w standardzie. Opcjonalnie drugi możliwy do zamontowania. Mikroskop wyposażony w unikalną funkcję mapowania "IQ-Mapping" pozwalającą na pomiar punktowy, liniowy i powierzchniowy w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR bez przesuwania stolika próbek.  Dla mapowania i odwzorowywania większych powierzchni można opcjonalnie zamontować automatyczny stolik XYZ.

Mikroskop IRT-7100 jest w pełni zautomatyzowanym mikroskopem FT/IR. Wykorzystuje średniozakresowy detektor MCT  jako standardowy. Możliwość zamontowania drugiego punktowego lub liniowego ( linijka diodowa). Pozwala to na szybkie obrazowanie powierzchni. Zamontowany stolik automatyczny XYZ w standardzie pozwala na mapowanie zarówno w trybie IQ-Mapping jak i w trybie łączonym ze standardowym mapowaniem dla szybkiego obrazowania dużych powierzchni we wszystkich trybach pomiarowych – transmisyjnym, odbiciowym i ATR. 

Mikroskop IRT-7200 jest wielokanałowym mikroskopem FT/IR z dwoma detektorami w standardzie: 16-kanałowy liniowy detektor i jedno punktowy detektor MCT. Połączenie mapowania klasycznego przy użyciu automatycznego stolika XYZ z funkcją mapowania „IQ-Mapping " , umożliwia analizę większej powierzchni próbki na wielu obszarach mapowania ATR oraz obrazowanie w podczerwieni określonego obszaru o bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej i doskonałej czułości w krótkim czasie.

Mikroskop IRT-1000 Irtronμ umożliwia wykonywanie pomiarów transmisyjnych, odbiciowych i ATR uzyskując wysoką  jakość wyników dla większości aplikacji.  Zamontowanie mikroskopu trwa poniżej minuty bez konieczności pozycjonowania i justowania optyki. W ciągu kilku chwil mikroskop jest gotowy do pracy i próbek o wymiarach nawet ok. 20 mikronów.

 Innowacyjne Mapowanie ATR

W mikroskopach serii IRT-5000/7000 dostępne są nowatorskie obiektywy ATR typu "Clear-View" . Umożliwiają one jednoczesny podgląd mierzonego obszaru próbki nawet podczas zbierania danych. Kryształ ATR umożliwia oprócz przesyłu sygnału podczerwonego dla pomiaru widm ATR , także przesył światła widzialnego dla pobierania przez kamerę CCD obrazu powierzchni badanego pola próbki. Mapowanie IQ umożliwia automatyczne mapowanie wielopunktowe, liniowe lub matrycowe przy nieruchomym stoliku próbki i jednorazowym kontakcie kryształu ATR z próbką.

Mapowanie IQ w połączeniu z obiektywem ATR "Clear-View" umożliwia mapowanie ATR  równocześnie z obrazowaniem próbki w trybie ATR  bez podnoszenia i opuszczania kryształu po każdym pomiarze punktowym i bez konieczności ruchu stolika XYZ. Widzimy całą powierzchnię próbki podczas mapowania i obserwujemy kolejne pola pomiarowe podczas mapowania. Ta funkcja zapewnia szybkie badanie i analizę zanieczyszczeń / domieszek w małym obszarze p próbkowania.

 Wyjątkowa uniwersalna platforma programowa Jasco Spectra Manager II do sterowania  wielu aparatów  spektroskopowych Jasco i obróbki / archiwizowania danych.

 JASCO jest pierwszym producentem, który opracował całościową platformę „Spectra Manager”  do sterowania szerokiej gamy urządzeń spektroskopowych. Jest to kompleksowy pakiet programów do rejestrowania i przetwarzania danych, eliminując potrzebę uczenia się obsługi wielu programów i ułatwiając pracę użytkownikom sprzętu. Kilka rodzajów plików danych pomiarowych (UV-Vis / NIR, FT-IR, fluorescencja, Raman  itp) mogą być wyświetlane w jednym oknie i przetwarzane przy użyciu pełnego zakresu funkcji przy pomocy tych samych manipulacji danymi.

W najnowszej wersji Spectra Manager II,  sesja pomiarowa wzbogacona jest w sekwencję pomiarową umożliwiającą równoległe, automatyczne operacji obróbki, porównywania i archiwizowania widm i danych, co ułatwia pracę i zaoszczędza czas operatorowi. 

Dodatkowe opcje Jasco Canvas, Walidacja , Analiza wieloskładnikowa, Analiza trójwymiarowa, Pakiet do identyfikacji widm z biblioteką, Pakiet do tworzenia własnych bibliotek, Tworzenie procedur makro  - i inne programy są dostępne w standardzie lub przy niewielkiej dopłacie. 

Pliki do pobrania

Nazwa Rozmiar
Parametry mikroskopów serii IRT-5000/7000 Parametry mikroskopów serii IRT-5000/7000 356.98 Kb Pobierz
Parametry mikroskopu IRT-1000 Irtron Parametry mikroskopu IRT-1000 Irtron 119.01 Kb Pobierz
Prospekt serii FTIR-Mikroskopów i Akcesoriów Prospekt serii FTIR-Mikroskopów i Akcesoriów 1603.33 Kb Pobierz
Prospekt mikroskopu IRT-1000 Irtron Prospekt mikroskopu IRT-1000 Irtron 119.01 Kb Pobierz
Aplikacje wybrane FTIR - Makro i Mikro Aplikacje wybrane FTIR - Makro i Mikro 12289.64 Kb Pobierz