MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Kontakt

Dane teleadresowe:

Medson Krzysztof Kowalski

62-021 Paczkowo

ul. Średzka 15

Tel. biuro : +48 61 8157451;  Fax: +48 61 8157560

Email: medson@medson.pl

NIP: PL7771157329

REGON: 301312264

 

Dane kontaktowe:

MEDSON BIURO:

tel. 61 8157-550
tel. kom. 603 179121
medson@medson.pl

Zlecenia, Obsługa logistyczna; Wyposażenie, materiały eksploatacyjne, lampy, kuwety.

JASCO Krzysztof Kowalski

tel. 61 8157561
tel.kom. 601 774332

krzysztof.kowalski@medson.pl

Aparatura Jasco - spektroskopia FTIR, Mikrospektroskopia IR , Raman, UV-VIS-NIR

Serwis , Akcesoria, aplikacje

PROMOCJA

Mikrospektroskopia
Spektrometry FTIR, Raman
Mikroskopy FTIR, UV-VIS-NIR
Mikroskopy konfokalne
pawel.wawrzyniak@medson.pl

Mobile: 501-439-501

 

Aparatura Jasco, Biobase, Serstech, Spektrometry, Mikroskopy, Ramany, Aparatura analityczna, Akcesoria

SERWIS

tel. kom. 603-179-121
tel. kom. 663-786-387

 

Zgłoszenia:

Spektrofotometry, mikroskopy i fluorymetry firmy JASCO
Spektrofotometry Zeiss, Analytik Jena - AAS, UV-VIS, IR - Specord , Spekol

Inne urządzenia 

URZĄDZENIA I SERWIS

tel. 61 8157-556
tel.kom. 663-786-387

slawomir.gorny@medson.pl

Aparatura Jasco i Biobase, Fotometry, spektrofotometry FTIR, UV-VIS, Serwis Jasco, Metertech, Biobase, Inne