MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Ważne informacje

  1. Od połowy roku 2021 firma MEDSON stopniowo wycofuje się z pełnej obsługi serwisowej aparatury analitycznej wyprodukowanej przed 2000 rokiem. Dotyczy to w szczególności spektrofotometrów firmy ZEISS i Analytik Jena oraz najstarszych serii urządzeń Jasco. Podyktowane jest to brakiem części zamiennych i nieopłacalnością niektórych napraw. Klientów pragnących utrzymać taki serwis prosimy o kontakt z nami wraz z podaniem aparatury jeszcze używanej wraz z niezbędnymi informacjami.

     
  2. Strona www.medson.pl jest w aktualizacji. Za utrudnienia przepraszamy. W razie pytań prosimy kontaktować się z naszym biurem.
     
  1. W związku z prowadzoną w ostatnim czasie reorganizacją uczelni i innych jednostek naukowo-badawczych, prosimy w korespondencji podawać aktualne nazwy jednostek i dane kontaktowe.
     
  1. Zgodnie z wytycznymi RODO informujemy, że posiadane przez firmę Medson Państwa dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze i nie są udostępniane innym firmom czy osobom.