MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Mikroskopy UV-VIS-NIR

Spektrofotometr mikroskopowy o wysokich parametrach pomiarowych do badania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym w zakresie UV-VIS lub UV-VIS-NIR.

Zakres pomiarowy widma od 200 do 900, 1600 lub 2700 nm z rozdzielczością do 1 nm w zakresie do 900 nm i do 4 nm w zakresie NIR. Posiada doskonałą stabilność dzięki podwójnej wiązce optycznej. Monochromator o dużej precyzji i rozdzielczości.  Podwyższona czułość dla modelu MSV-5300 z zakresem pracy do 1600 nm.

 

 

Możliwe obszary zastosowań obejmują:

 • badania półprzewodników,
 • właściwości elementów optycznych i kryształów,
 • pomiary próbek biologicznych,
 • pomiary kryminalistyczne,
 • pomiary polaryzacyjne i fluorescencyjne,
 • analiza kolorów i pomiary grubości.

 

Dostępny stolik automatyczny XYZ do automatycznych pomiarów i mapowania.

 

Podstawowe dane techniczne:

 

 • źródło światła :    lampa deuterowa i halogen, i / lub opcjonalnie lampa ksenonowa 150 W
 • dokładność długości fali :  +/- 0.3 nm ( UV/VIS) +/-1,5 nm ( NIR)
 • szerokość spektralna :  od 1 do 10 nm (VIS) i 40 nm (NIR)
 • szybkość skanowania : 10 - 4000 nm/min
 • tryby pomiarowe : widmo, kinetyka, pomiary punktowe
 • tryb skanowania; ciągły i krokowy
 • detektory : Fotopowielacz – zakres UV-VIS  i  PbS  lub InGaAs chłodzone peltierem -
 • optyka mikroskopu: obiektywy typu Cassegrainian x10, x16 lub x 32
 • obserwacja próbki : kamera CMOS ( 1600 x 1200 pikseli ) podświetlenie próbki
 • wielkość próbki - min 10 µm , max 75 x 52 x 25 mm ; stolik ręczny lub automatyczny
 • polaryzator; opcja - Glan-Taylor,  automatyczny , 215 – 2300 nm
 • wymiary, waga:  700 x 740 x 640 mm / 105 kg
 • interfejs z łączem USB do komputera PC,
 • oprogramowanie Spectra Manager II pracujące w środowisku Windows.