MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Akcesoria, Aplikacje, Programy Raman

Wyjątkowa uniwersalna platforma programowa Jasco Spectra Manager II do sterowania  wielu aparatów  spektroskopowych Jasco i obróbki / archiwizowania danych.

 JASCO jest pierwszym producentem, który opracował całościową platformę „Spectra Manager”  do sterowania szerokiej gamy urządzeń spektroskopowych. Jest to kompleksowy pakiet programów do rejestrowania i przetwarzania danych, eliminując potrzebę uczenia się obsługi wielu programów i ułatwiając pracę użytkownikom sprzętu. Kilka rodzajów plików danych pomiarowych (UV-Vis / NIR, FT-IR, fluorescencja, Raman  itp) mogą być wyświetlane w jednym oknie i przetwarzane przy użyciu pełnego zakresu funkcji przy pomocy tych samych manipulacji danymi.

W najnowszej wersji Spectra Manager II  sesja pomiarowa wzbogacona jest w sekwencję pomiarową umożliwiającą równoległe, automatyczne operacji obróbki, porównywania i archiwizowania widm i danych, co ułtwia pracę i zaoszczędza czas operatorowi. 

Dodatkowe opcje Jasco Canvas, Walidacja , Analiza wieloskładnikowa, Analiza trójwymiarowa, Pakiet do identyfikacji widm z biblioteką, Pakiet do tworzenia własnych bibliotek, Tworzenie procedur makro  - i inne programy są dostępne w standardzie lub przy niewielkiej dopłacie. 

Spectra Menedżer CFR zapewnia możliwości pomiarowe w laboratoriach pracujących w oparciu o procedury zgodne z 21 CFR Part 11.

 Wybór kompletnego menu poziomów zadaniowych, przyjaznych dla użytkownika ikon, i łatwo dostępne menu pop-up umożliwia nowym użytkownikom  zarządzaniem informacjami bezpieczeństwa, kontroli dostępu użytkowników i nagrywanie ścieżki audytu.