MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Spektrometr FT-Raman

 JASCO RFT-6000 FT-Raman

 

Zestaw prawdziwie fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej . Składa się ze spektrometru FT/IR-6800R przystosowanego do pomiarów ramanowskich i przystawki RFT-6000 wyposażonej w laser

W przeciwieństwie do klasycznej spektroskopii Ramana, w której widma są zwykle mierzone przy długości fali wzbudzenia w zakresie światła widzialnego, spektroskopia FT-Raman eliminuje fluorescencję samej próbki lub zanieczyszczeń próbki. Spektroskopia FT-Raman eliminuje żmudne przygotowania próbki, często wymagane przy pomiarze techniką FT-IR. Wyeliminowanie tych barier znacznie rozszerza możliwości analiz techniką FT-Ramana w dużym zakresie zastosowań.

W technice RFT-6000 stosuje się laser o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni. Nie powodują one degradacji optycznej próbki podczas naświetlania. Zdolność do szybkiego dodawania kolejnych skanów uzyskanych z transformacji Fouriera, kompensuje stosunkowo słabe synały Ramana uzyskiwane podczas pomiaru.  Powierzchnie optyczne pokryte złotem w modelu FT/ IR-6800 zwiększają czułość RFT-6000, umożliwiając analizę szerokiej gamy typów próbek i zaspokajając potrzeby większej liczby naukowców.

 

Pliki do pobrania

Nazwa Rozmiar
Broszura: Spektrometr FT Ramana seria RFT-6000 Broszura: Spektrometr FT Ramana seria RFT-6000 1455.01 Kb Pobierz