MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne i wyposażenie:
 

- lampy (halogenowe, deuterowe i inne)

- kuwety UV-VIS (szklane, kwarcowe, specjalne), kuwety cieczowe / gazowe IR

- okienka do kuwet IR (z KBR, NaCl, ZnSe KRS5)

- uchwyty kuwet UV-VIS, uchwyty specjalne, na zamówienie

- wzorce spektrofotometryczne (np. bieli do sfery całkującej)

- wyposażenie do tworzenia pastylek IR

(prasy, tabletkarki, pompy próżniowe, moździerze, proszek KBr itd.)