MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

IRT-5200

Mikroskop IRT-5200 wykorzystuje średniozakresowy  detektor MCT w standardzie. Opcjonalnie drugi możliwy do zamontowania. Mikroskop wyposażony w unikalną funkcję mapowania "IQ-Mapping" pozwalającą na pomiar punktowy, liniowy i powierzchniowy w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR bez przesuwania stolika próbek.  Dla mapowania i odwzorowywania większych powierzchni można opcjonalnie zamontować automatyczny stolik XYZ.