MEDSON - Aparatura analityczna Jasco

IRT-7200

Mikroskop IRT-7200 jest wielokanałowym mikroskopem FT/IR z dwoma detektorami w standardzie: 16-kanałowy liniowy detektor i jedno punktowy detektor MCT. Połączenie mapowania klasycznego przy użyciu automatycznego stolika XYZ z funkcją mapowania „IQ-Mapping " , umożliwia analizę większej powierzchni próbki na wielu obszarach mapowania ATR oraz obrazowanie w podczerwieni określonego obszaru o bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej i doskonałej czułości w krótkim czasie.