Farmacja Jutra

wrz 29, 2022

Konferencja z okazji Uroczystego Otwarcia pierwszego budynku z kompleksu nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 29-30 wrzesień.

Konferencja odbyła się pod nazwą:
“New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business and modern education“