Mikroskopy konfokalne Ramana – seria 5500, 7500

Serie 5500 i 7500 dla najwyższych wymagań i wytrawnych Ramanowców

Dla zaawansowanych badań i doświadczonych użytkowników firma Jasco oferuje dwie serie spektrometrów Ramana NRS-5500 i NRS-7500. Spektrometr ramanowski tej serii da odpowiedź na trudne pytania dzięki zastosowaniu wyrafinowanych rozwiązań. Przy jego pomocy można uzyskać maksymalne osiągi i funkcje przy optymalnym czasie pozyskania wyników. Także różne subtelne zmiany mogą być zauważone przez wybranie dostępnych funkcji obserwacji, pozyskiwania obrazu oraz zdejmowania widm i mapowania. Odbywa się to przy minimalnym ruchu elementów optycznych i różnych przełączeń podczas pomiaru. To zapewnia najbardziej optymalne warunki pomiaru.

Obie serie, seria NRS-5500 o ogniskowej 300 mm i seria NRS-7500 o ogniskowej 500 mm, mogą być dowolnie konfigurowane i uzupełniane o wymagane elementy. Do konkretnych aplikacji można zamontować dwa wybrane detektory, 3 – 4 siatek dyfrakcyjnych, do ośmiu laserów z zakresu długości fali od 200 do 1064 nm oraz 6 obiektywów. W zależności od potrzeb użytkownika wszystkie elementy optyczne wraz z filtrami i funkcjami dodatkowymi mogą być przełączane ręcznie lub automatycznie z funkcją automatycznego dostrajania wiązki lasera i wiązki ramanowskiej. Wszystkie parametry są kontrolowane i prezentowane na monitorze PC przy minimalnej ingerencji operatora.

Dostępne są trzy wersje mapowania – mapowanie standardowe i dwa tryby mapowania szybkiego:

Szybkie mapowanie SPRintS jest dostępne przy zastosowanie opatentowanej funkcji pomiarowej SPRintS bez ruchu stolika XYX. Polega na szybkiej zmianie położenia wiązki laserowej bez ruchu stolika, połączone z przetwarzaniem i analizą wyników programem VertiScan. Przy zastosowaniu szybkiego detektora CCD pozwala na sekwencję pomiarową co 5 ms. To ogranicza nadmierne naświetlanie próbki. Funkcja Z-Autostage daje możliwość automatycznego ustawiania ostrości obrazu. Funkcja VertiScan z funkcją Z-Autostage obsługuje także obrazowanie 3-D.

Funkcja VertiScan jest wyróżniającym się optymalnym skanowaniem pionowym, dającym pomiar i obraz bez zniekształceń w przeciwieństwie do tradycyjnych, szybkich pomiarów skanujących z odchylaną wiązką lasera. To daje niezniekształcony obraz pomiaru.

Szybkie mapowanie QRI jest dostępne przy zastosowaniu szybkiego stolika XYZ , szybkiego detektora i specjalnej funkcji przetwarzania sygnału. Porównanie pomiędzy mapowaniem standardowym a szybkim QRI można obejrzeć tutaj.

W załącznikach znajdą Państwo broszury z opisem oraz inne materiały aplikacyjne. Po więcej informacji  zapraszamy do naszego biura poprzez kontakt.

Pliki do pobrania

Broszura – Spektrometry Ramana JASCO seria NRS-5500-7500

Broszura 2 – Spektrometry Ramana JASCO seria NRS-5500-7500