Akcesoria, Aplikacje, Programy Raman

Wyjątkowa uniwersalna platforma programowa Jasco Spectra Manager II do sterowania wielu aparatów spektroskopowych Jasco i obróbki / archiwizowania danych.

JASCO jest pierwszym producentem, który opracował całościową platformę „Spectra Manager” do sterowania szerokiej gamy urządzeń spektroskopowych. Jest to kompleksowy pakiet programów do rejestrowania i przetwarzania danych, eliminując potrzebę uczenia się obsługi wielu programów i ułatwiając pracę użytkownikom sprzętu. Kilka rodzajów plików danych pomiarowych (UV-Vis / NIR, FT-IR, fluorescencja, Raman itp) mogą być wyświetlane w jednym oknie i przetwarzane przy użyciu pełnego zakresu funkcji przy pomocy tych samych manipulacji danymi.

W najnowszej wersji Spectra Manager II sesja pomiarowa wzbogacona jest w sekwencję pomiarową umożliwiającą równoległe, automatyczne operacji obróbki, porównywania i archiwizowania widm i danych, co ułtwia pracę i zaoszczędza czas operatorowi.

Dodatkowe opcje Jasco Canvas, Walidacja , Analiza wieloskładnikowa, Analiza trójwymiarowa, Pakiet do identyfikacji widm z biblioteką, Pakiet do tworzenia własnych bibliotek, Tworzenie procedur makro – i inne programy są dostępne w standardzie lub przy niewielkiej dopłacie.

Spectra Menedżer CFR zapewnia możliwości pomiarowe w laboratoriach pracujących w oparciu o procedury zgodne z 21 CFR Part 11.

Wybór kompletnego menu poziomów zadaniowych, przyjaznych dla użytkownika ikon, i łatwo dostępne menu pop-up umożliwia nowym użytkownikom zarządzaniem informacjami bezpieczeństwa, kontroli dostępu użytkowników i nagrywanie ścieżki audytu.

Pliki do pobrania

Webinar – Raman JASCO – Przykłady aplikacji