Akcesoria, Aplikacje, Programy FT-IR

Wyjątkowa uniwersalna platforma programowa JASCO Spectra Manager do sterowania wieloma aparatami spektroskopowymi JASCO oraz obróbki i archiwizowania danych.

JASCO jest pierwszym producentem, który opracował całościową platformę „Spectra Manager” do sterowania szeroką gamą urządzeń spektroskopowych. Jest to kompleksowy pakiet programów do rejestrowania i przetwarzania danych, eliminując potrzebę uczenia się obsługi wielu programów i ułatwiając pracę użytkownikom sprzętu. Kilka rodzajów plików danych pomiarowych (UV-Vis / NIR, FT-IR, fluorescencja, Raman itp) mogą być wyświetlane w jednym oknie i przetwarzane przy użyciu pełnego zakresu funkcji za pomocy tych samych operacji.

W najnowszej wersji Spectra Manager 2.5 sesja pomiarowa wzbogacona jest o sekwencję pomiarową umożliwiającą równoległe, automatyczne operacje obróbki, porównywania i archiwizowania widm i danych, co ułatwia pracę i zaoszczędza czas operatorowi.

Dodatkowe opcje Jasco Canvas, Walidacja , Analiza wieloskładnikowa, Analiza trójwymiarowa, Pakiet do identyfikacji widm z biblioteką, Pakiet do tworzenia własnych bibliotek, Tworzenie procedur makro – i inne programy są dostępne w standardzie lub przy niewielkiej dopłacie.

Spectra Manager CFR

Zapewnia możliwości pomiarowe w laboratoriach pracujących w oparciu o procedury zgodne z 21 CFR Part 11.
Przejrzyste menu umożliwia łatwy dostęp do zarządzania informacjami bezpieczeństwa, kontrolą dostępu, historią operacji i ścieżką audytu.

Pliki do pobrania
JASCO ATR ProOne View

Spektrometry RFT-6000 – Specyfikacja

Katalog SPECAC

Katalog PIKE Technologies

JASCO FTIR Theory, Instrumentation and Techniques

Advanced Spectroscopic Imaging – Material Analysis