Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne i wyposażenie:

– lampy (halogenowe, deuterowe i inne)

– kuwety UV-VIS (szklane, kwarcowe, specjalne), kuwety cieczowe / gazowe IR

– okienka do kuwet IR (z KBR, NaCl, ZnSe KRS5)

– uchwyty kuwet UV-VIS, uchwyty specjalne, na zamówienie

– wzorce spektrofotometryczne (np. bieli do sfery całkującej)

– wyposażenie do tworzenia pastylek IR

(prasy, tabletkarki, pompy próżniowe, moździerze, proszek KBr itd.)