Kompaktowy spektrometr Ramana typu Palmtop PR-1w

Nowy model przenośnego, lekkiego spektrometru Ramana japońskiej firmy Jasco.
Zwarta, kompaktowa budowa zawiera solidny laser 785 nm 50 mW, monochromator o rozdzielczości 3 cm-1 i regulowany obiektyw. Sterowany z poziomu komputera przy pomocy platformy Jasco Spectra Manager. Bogate oprogramowanie pomiarowe i obróbcze z dostępem do szerokich baz danych.
Szeroki zakres pomiarowy 200 – 3000 cm-1 z rozdzielczością 3 cm-1. Dzięki programowi SM umożliwia dużą skuteczność i precyzję pomiaru wraz szybką korekcją widm w czasie rzeczywistym. Szybka analiza i identyfikacja widm.
Zasilanie bateryjne, odporność na kurz, wodoszczelność. Możliwość pracy w dowolnym położeniu, regulacja ogniskowej.

Dostępne wyposażenie:

■ Stolik XYZ z możliwością precyzyjnego ustawienia próbki i dokonania pomiaru
■ Zamknięta komora prób do pomiarów specjalnych
■ Uchwyt do zamontowania Palmtopa na podstawie ATR w celu równoczesnego pomiaru próbek dwoma technikami: FTIR-ATR i Raman

Przeznaczenie:

■ Laboratorium – badana jakościowe i ilościowe próbek stałych i cieczowych w opakowaniu lub bez.
■ Fabryka – Inspekcje materiałów i wyrobów do szybkich analiz i kontroli jakości na liniach produkcyjnych i w magazynach bez wymagania CFR
■ Monitoring procesów, pomiary in-situ
■ Pomiary równoległe i uzupełniające różne techniki analityczne
■ Pomiary w terenie – materiały wybuchowe, minerały, narkotyki, badania

 

Pliki do pobrania

Broszura – Raman JASCO Palmtop PR-1w