Kompaktowy FT-IR, przenośny spektrometr podczerwieni z transformatą Fouriera VR-100/200/300

Seria VIR-100/200/300 to kompaktowe, lekkie, elastyczne systemy FT-IR. Kolimowane porty wejściowe i wyjściowe sprawiają, że jest to idealne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań. Standardowy przyrząd zawiera hermetycznie zamknięty interferometr, detektor DLATGS, źródło o wysokiej intensywności, okna KRS-5 i automatyczne justowanie. Można dodać opcje zwiększające czułość, opcjonalne zakresy widmowe, w tym NIR i działanie na baterii.

Unikalna przystawka „ 3 w 1” , to MultiChamberIR pozwala użytkownikowi wybrać jeden z trzech trybów pomiaru spośród transmitancji, ATR i DRIFTS. Takie tryby wielu pomiarów w jednym zestawie najlepiej nadają się do kontroli jakości, kontroli magazynowej przy transferze wielu różnych próbek, od ciał stałych przez proszki po ciecze do zastosowań jakościowych i ilościowych.

Dla wybranych potrzeb, możliwe jest dołączanie różnorodnych przystawek .

Dalsze rozszerzenie możliwości zastosowania można osiągnąć poprzez dołączenie uniwersalnej podstawy optycznej w celu skonfigurowania dowolnego zestawu optycznego dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Umieszczenie zoptymalizowanych komponentów optycznych i uchwytów próbek na podstawie wraz z automatycznym przełączaniem kanałów . Dzięki temu można mierzyć próbki o dowolnych wymiarach , także w ruchu na linii produkcyjnej czy taśmociągu bez stosowania kompromisów.

Pliki do pobrania
Broszura: Spektrometry kompaktowe FTIR seria VIR