Mikroskopy FT-IR serii IRT-5000/7000

Charakterystyka:

Mikroskop serii IRT-5000 jest uniwersalnym mikroskopem IR współpracującym z dowolnym spektrometrem Jasco FTIR serii 4X, 6X i 8X. Standardowy zakres pracy 7800 – 600 cm-1 z możliwością rozszerzenia pracy do zakresu 15 000 – 400 cm-1.

Mikroskopy serii IRT-5000 należą do najbardziej zaawansowanych technicznie mikroskopów z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technicznych. Najwyższej klasy optyka z zespołem oświetlania i układu przysłon zapewnia precyzyjne ustawianie obrazu i pomiaru próbki. Nowe oprogramowanie daje nieograniczone możliwości mapowania oraz prezentacji widm i obrazowania próbek.

Może być wyposażony w jeden lub dwa detektory oraz stolik ręczny lub automatyczny z możliwością mapowania.

Zawiera obiektyw typu Cassegrainian o ogniskowej 10x, 16x, lub 32x rozpoznawany automatycznie i przełączany programowo. Obserwacja próbki przy pomocy wbudowanej kamery CMOS 3 MPixel z 3-krotnym zoomem optycznym; podświetlenie próbki LED.

Minimalny obszar pomiarowy 3µm x 3µm, z obiektywem 32x. Próbka umieszczana jest na statywie X-Y-Z. Wymiar maksymalny próbki 50 x 70 x 20 mm.

Dostępne unikalne funkcje:

  • IQ Monitor obserwacja i pomiar równoczesny w czasie.
  • IQ Mapping pomiar z mapowaniem liniowym, punktowym lub powierzchniowym bez przemieszczania platformy pomiarowej. Dostępny dla ręcznego i automatycznego stolika XYZ. Dla obiektywu 16x pole pomiarowe wynosi 400 x 400 µm

Wyposażenie dodatkowe:

  • Opcjonalny system przedmuchiwania i system pełnej próżni.
  • Dostępne są różnego typu przystawki i uchwyty m. in. ATR z kryształami G, Ge, ZnSe lub DI w konfiguracjach: standard i ‘clear view’
  • Przystawki ATR „clear-view” są unikalnym rozwiązaniem pozwalającym na obserwację próbki i powierzchni mierzonej w trakcie pomiaru. Pozwala to na kontrolę i pełną dokumentację widm i obrazów.
  • Przystawki do pomiarów odbiciowych o małym kącie padania (grazing angle reflection); uchwyt do pomiarów termicznych; polaryzator; akcesoria do przygotowywania próbek. Pełne informacje o wyposażeniu są dostępne w naszym biurze.
Cały system ma bogate oprogramowanie oparte na platformie Spectra Manager.

Pliki do pobrania

Broszura: Mikroskopy IR JASCO – IRT-7200
Broszura: Mikroskopy IR JASCO – IRT-5200
Broszura: Mikroskopy IR JASCO – IRT-5100
Mikroskopy IR JASCO serii IRT