Ważne informacje

1. Informacja dotycząca oferty przepływomierzy firmy Brooks Instrument
Od 2019 roku sprzedaż i serwis tych urządzeń została przeniesiona do firmy OEM Automatic z Warszawy.
Kontakt: Dawid Mieszkowski e-mail: dawid.mieszkowski@pl.oem.se
Telefony:

biuro: 22 8632722
kom.: 667 900155

2. Od roku 2021 firma MEDSON ograniczyła pełną obsługę serwisową aparatury analitycznej wyprodukowanej przed 2000 rokiem.
Dotyczy to głownie spektrofotometrów firmy ZEISS i Analytik Jena oraz najstarszych serii urządzeń Jasco. Podyktowane jest to brakiem części zamiennych i nieopłacalnością niektórych napraw.
Klientów pragnących utrzymać taki serwis prosimy o kontakt z nami wraz z podaniem aparatury jeszcze używanej wraz z niezbędnymi informacjami.

3. Zgodnie z wytycznymi RODO informujemy, że posiadane przez firmę Medson Państwa dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze i nie są udostępniane innym firmom czy osobom.