Akcesoria, Aplikacje, Programy UV-VIS-NIR

Akcesoria, Programy, Rozwiązania

Użytkownik spektrofotometrów JASCO serii V-700 otrzymuje do dyspozycji szeroki wachlarz przystawek i programów specjalistycznych oraz możliwości aplikacyjnych.

Najważniejsze dostępne wyposażenie wymieniono poniżej. Więcej informacji znajdą Państwo w dostępnych do pobrania folderach i w naszym biurze.

Akcesoria do serii V-700 są przedstawione w poniższym folderze do pobrania, natomiast najważniejsze programy specjalistyczne opisane są w prospekcie do pobrania 1A01 opisującym spektrofotometry

 

Akcesoria

Uchwyty do pomiarów transmisyjnych, do kuwet i mikrokuwet cieczowych – prostokątnych, okrągłych i specjalnych, uchwyty typu One-drop i do HPLC, Systemy Stopped Flow

Uchwyty temperaturowe i zmieniacze próbek,

Sippery, kuwety przepływowe, autosamplery do pomiarów seryjnych,

Sfery całkujące do cieczy i ciał stałych – m.in. proszków, granulatu, past, kremów, tkanin i szkła. Specjalnie dedykowane sfery do kamieni szlachetnych i do cieczy z mieszadłem magnetycznym,

Specjalne przystawki do pomiaru absolutnego odbicia. Oferowane w wersji ręcznej lub automatycznej, synchroniczne lub asynchroniczne i ze sferą całkującą lub bez sfery

 

Programy

Platforma programowa JASCO Spectra Manager 2.5 do obsługi wszystkich urządzeń spektroskopowych, zawiera wszystkie podstawowe opcje analityczne. Można ją uzupełnić o dodatkowe programy dedykowane dla specjalnych aplikacji. Programy te można nabyć oddzielnie.

 

Najczęściej kupowane

Programy temperaturowe, do kinetyki reakcji wg różnych algorytmów, do pomiarów w czasie, do analizy ilościowej, m.in. CLS, PCR, PLS, PCA, analizy wieloskładnikowej, do oznaczania białek, kwasów nukleinowych, pasm wzbronionych, specjalne procedury do analizy widm, obliczania kolorów w różnych skalach, wyznaczanie współczynnika ochrony przed promieniami UV i inne.
Także program Macro do tworzenia własnych procedur pomiarowych i synchronizacji. Natomiast dla farmacji i produkcji żywności dostępna jest wersja CFR zgodna z CFR 21 część 11.

 

Rozwiązania

Oferujemy szeroki zakres aplikacji i metod pomiarowych w wielu dziedzinach. Wybrane aplikacje i zastosowania podane są w załącznikach do pobrania oraz w zakładce oferta Medson.

Pliki do pobrania

Broszura – Akcesoria do spektrofotometrów UV-VIS-NIR