Wyposażenie do spektrofluorymetrów

Wyposażenie – Akcesoria, przystawki, oprogramowanie

Nowa seria spektrofluorymetrów JASCO wyposażona jest w szeroką gamę akcesoriów i specjalistycznego oprogramowania.

Zestawienie przystawek i akcesoriów:

 • uchwyty termostatowane i zmieniacze próbek, ze stabilizacją Peltiera, chłodzone powietrzem i wodą
 • uchwyty różnego typu, do próbek sypkich, stałych, ciekłych z wybraną geometrią pomiarową
 • przystawki i akcesoria do mikropróbek typu „One drop”, mikrokuwety
 • sfery integracyjne, pomiar wydajności kwantowej
 • kriostaty, sfery z termostatowaniem i chłodzeniem do -190oC
 • polaryzatory, akcesoria do anizotropii
 • układy automatycznego mieszania i pomiarów Stopped-Flow
 • zestawy przepływowe
 • autosamplery, Czytniki mikropłytek
 • przystawka Stop-flow

Oprogramowanie specjalistyczne:

 • program do badania wydajności kwantowej
 • program obliczania barwy luminoforów i innych źródeł promieniowania
 • program pomiaru fluorescencji spolaryzowanej
 • program pomiaru w czasie
 • program kinetyki reakcji z zaawansowanymi algorytmami obliczeniowymi
 • programy temperaturowe do badań w czasie ze zmienną temperaturą
 • program makro do tworzenia procedur automatycznego pomiaru procesów
 • Spectra Manager 2.5 / 21 CFR Part 11 pozwala zachować standardy obowiązujące w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
 • program walidacyjny
Pliki do pobrania
Akcesoria do FP-8000