Polymat 2022

mar 17, 2022

Polymat obył się w Zabrzu 17 marca. Organizowany przez Instytut Materiałów Polimerowych i Węglowych , wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewiicz.