Farmacja Jutra

Farmacja Jutra

Konferencja odbyła się pod nazwą: “New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business and modern education“